Týnská škola

AKTUALITY

22. – 24. května 2015
Doctrina est fructus dulcis radicis amarae
- vzdělání je sladký plod hořkého kořene
25. výročí Collegium Marianum – Týnské školy
Klášter františkánů u kostela Panny Marie Sněžné, Praha 1

Předběžný program:

pátek 22. května 2015
19:30, kostel Panny Marie Sněžné
Mariánské nešpory (Orlando di Lasso, Jacobus Vaet, Nicolas Zangius)
koncert
Capella Mariana
Vojtěch Semerád – um. vedoucí
Capella Ornamentata
Richard Šeda – um. vedoucí


sobota 23. května 2015
14:00, refektář kláštera
Pražská univerzita a městské latinské školy
přednáška
Prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.

15:00, refektář kláštera
Hudba na staroměstských partikulárních školách v období renesance
přednáška
Mgr. Jan Baťa, PhD. (hudební ukázky soubor Gontrassek)

16:00, refektář kláštera
Studentská barokní pietas
přednáška
Doc. PhDr. Jiří Mikulec

18:00, kostel Panny Marie Sněžné
Missa latina
děkovná mše svatá
celebruje P. Martin Brousil
varhany Martin Šmíd – regenschori kostela
zpěv – soubor Gontrassek pod vedením Jana Bati


neděle 24. května 2015
13:00, ambity kláštera
Znějící ambity
Jak zněla hudba době Karla IV? Nejen to poznáš pod klenbami starobylých ambitů. 
(středověká instrumentální dílna pro děti od 8 do 15 let)
vede Ondřej Tichý

15:00, ambity kláštera
Kostkované noty 
noty jako hravý úvod do gregoriánského chorálu
(vokální dílna pro děti od 7 do 14 let)
vede Jiří Hodina

Pozn. obě dílny se konají v rámci Letních slavností staré hudby Piccoli
(více na: www.letnislavnosti.cz)

Doprovodné akce
20.-23.5. 2015, ambity kláštera
Výstava k historii Týnské partikulární školy a Rečkovy univerzitní koleje

21.5. 2015, 16:30
Exkurze k varhanám - kůr kostela Panny Marie Sněžné, vede Martin Šmíd, regenschori
(pouze po předběžné rezervaci na: ondrej.tichy@collegiummarianum.cz nebo u vstupu k výstavě).

Upozorňujeme na článek Jiřího Koláře a Ivany Štíbrové
Sbormistrovství chrámové hudby v bilanci 25. výročí Collegium Marianum – Týnské školy

27. června 2015, 14:30 
Svatojánská slavnost (rodiče a děti)
Písně, letní kánony, taneční hry v přírodě
Slavnost se uskuteční v přírodě nedaleko konečné TRAM vozovna Kobylisy
rezervace a informace na: pavla@collegiummarianum.cz

eviditelny