Týnská škola

AKTUALITY

„Úloha regenschoriho v chrámové praxi”
15. listopadu 2014

Seminář je určen pro ředitele kůrů, varhaníky, sbormistry i další zájemce a zaměřuje se na shrnutí praktických dovedností nutných k vedení kůru, chrámové scholy a službě při liturgii.

Témata: struktura liturgie (liturgický rok, formy liturgie, struktura mešní liturgie), repertoár: výběr hudby podle lit. období – prameny (kancionál, Mešní zpěvy, žalmy, ordinária), varhanní doprovod (frázování, registrace), improvizace (předehry, harmonizace), greg. chorál, dirigování

Vede: MgA. Miroslav Pšenička (Arcibiskupství pražské) 

Seminář se uskuteční na kůru kostela sv. Antonína – Strossmayerovo náměstí, Praha 7.

Max. počet účastníků 15. Výuka bude probíhat v dopoledním a odpoledním bloku s přestávkou na oběd.

Registrace na: tynskaskola@outlook.cz. Při registraci prosíme uvádějte: jméno, věk, dosažené vzdělání a zkušenosti (praxe), region, tel. kontakt, e-mail.

Účastníkům bude vystaveno osvědčení o absolvování semináře.
Seminář je pořádán ve spolupráci s Nadací Collegium Marianum.

————————————————————————————————————————————-

Hudební dílny v Týnské škole – ADVENT 2014

  6. prosince 2014, 9:00 – 17:30
Adventní instrumentální dílna
Dílna určená zdatnějším i méně zdatným instrumentalistům od 8 do 14 let, kteří mají chuť objevovat kouzlo adventních skladbiček, zažít krásu hledání společného zvuku malého orchestru a zdokonalit se ve hře na nástroj. Vítané nástroje: housle, příčná i zobcová flétna, violoncello, klarinet…
Činnosti: práce s rytmy, ladění, improvizace a nácvik několika skladbiček
Součástí dílny je společný výstup od 16:30 v kostele sv. Klimenta v rámci adventního koncertu.

Podrobnosti budou upřesněny jednotlivým zájemcům po registraci na: ondrej.tichy@outlook.cz.
(při registraci prosíme uvádějte věk dětí a instrumentální zkušenost, maximální počet 10 účastníků)
Vede: Ondřej Tichý

  6. prosince 2014, 9:00 – 17:30
Adventní vokální dílna
Dílny určená všem zájemcům od 7 do 12 let, kteří mají chuť objevovat kouzlo svého hlasu a společně nacvičit několik adventních písniček a seznámit se s gregoriánským chorálem.
Činnosti: uvolnění dýchání, postoj, posazení hlasu, artikulace, práce s textem a nácvik několika písniček
Součástí dílny je společný výstup v 16:30 hod. v kostele sv. Klimenta v rámci adventního koncertu

Podrobnosti budou upřesněny jednotlivým zájemcům po registraci na: pavla.ticha@outlook.cz
(pri registraci prosíme uvádějte věk dětí a pěvecké zkušenosti, maximální počet 15 účastniků)
Vede: Pavla Tichá

  6. prosince 2014 od 14:30 do 15:30
Advent v písních, říkadlech, tancích a obyčejích.
Adventní setkání pro rodiče a děti od 5 do 12 let, kteří chtějí poznat a zažít zvyky i obyčeje našich předků prostřednictvím písní a tanečních her.
Po skončení je možné navštívit adventní koncert v kostele sv. Klimenta v rámci kterého vystoupí účastníci instrumentální a vokální dílny (zač. 16:30).
Podrobnosti a místo konání budou upřesněny jednotlivým zájemcům po registraci na: pavla@collegiummarianum.cz (při registraci prosím uveďte věk dětí)
Vede: Jana Rudovská Semerádová, Pavla Semerádová

————————————————————————————————————————————–

26. 9. 2013 ,,Svatováclavské zastavení”
Mimořádná prohlídka zvonů Týnského chrámu s výkladem a možností návštěvy kůru. V závěru si tradičně zazpíváme svatováclavský chorál.
MAX. počet účastníků 25, NUTNÁ Rezervace. Určeno dětem i dospělým, bližší informace budou upřesněny jednotlivým zájemcům po rezervaci na: tynskaskola@outlook.cz (při rezervaci prosíme uvádějte věk dětí)
Čas: 16:00 – 17:30, vstupné dobrovolné.

———————————————————————————————————————————————

♦  Úvod do skladby pro ředitele kůrů a sbormistry 11.-12. října 2014
Během kurzu se účastníci praktickou formou seznámí se základy kompoziční práce v oblasti liturgické hudby, základy polyfonie i principy tvorby vokálních i instrumentálních partů pro chrámovou praxi (kurz se uskuteční v Praze 1).

Vede: prof. Jiří Churáček (KJJ)
zájemci se mohou hlásit na: pavla@collegiummarianum.cz, uzávěrka přihlášek 21.9.2014 (při registraci prosíme uvádějte jméno, věk, dosažené vzdělání a zkušenosti)
———————————————————————————————————————————-

V neděli 8.6. 2014 se uskutečnila slavnost Letnic za účasti absolventů i dětí.

 

  

——————————————————————————————————————————————-

Fórum Salve Regina 2014 – dne 24. května se uskutečnilo druhé fórum otevírající otázky chrámové hudby a dalšího působení instituce.
Po úvodní přednášce Dr. Bati na téma partikulární školství na Starém Městě pražském v renesanci proběhla diskuse, která navazovala na závěry loňského fóra. Hovořilo se o stávajícím a budoucím působení Týnské školy, o její roli prostředníka mezi zájemci o další vzdělávání i rozvoji specializovaného pracoviště zaměřeného na chrámovou hudbu. V závěru setkání byla nastíněna koncepce a plán programů pro školní rok 2014/15 (semináře pro sbormistry a ředitelé kůrů, programy pro studenty a děti, vzdělávací koncerty).
Podrobnosti k jednotlivým akcím, kapacita a možnosti přihlášek budou zveřejněny během prázdnin.

——————————————————————————————————————————————-

Postní pátek 21. března 2014 ve 20 hodin., kostel sv. Petra Na Poříčí, Praha 1.
Na programu Thomas Thalis (1505-1585), John Sheppard (1515-1558), účinkuje Cappela Mariana. Pořádá Římskokatolická farnost u sv. Petra Na Poříčí a Rytířský řád Křížovníků s červenou hvězdou ve spolupráci s Týnskou školou, vstupné dobrovolné.

————————————————————————————————————–

Fórum ,,Salve Regina 2014″ se uskuteční v Sobotu 24. května v budově Melantrichova 19, Praha 1 (informace budou v nejbližších dnech upřesněny)

—————————————————————————————————————

V neděli 2. března se uskutečnila masopustní dílna za účasti absolventů i nové generace dětí

      masopust2014                                    

————————————————————————————————————-

 ,,Masopustní kratochvíle” 2.3. 2014 v 15.hod.
v neděli 2. března 2014 vás zveme do Týnské školy na pokračování dílny pro rodiče a děti - tentokrát Masopustní.

Lidové písně a tance z doby masopustní
,,Tragedie Masopusta, jenž se v světě páše zhusta” (Hra Mikuláše Dačického z Heslova, konec 16. století)

Jedná se o další setkání rodičů s dětmi prostřednictvím hudby z dob našich předků – Melantrichova 19, Praha 1
Vzhledem k omezené kapacitě prostoru prosíme o rezervaci na: pavla@collegiummarianum.cz po které obdržíte i podrobnější informace.

——————————————————————————————————————————————

  7. prosince 2013, 15:30 – 16:30
Adventní doba v písních, hrách a tancích
Dílna pro rodiče a děti od 5 do 12 let určená všem, kteří mají zájem poznat zvyky a obyčeje našich předků prostřednictvím písní, říkadel a tanečních her.

Podrobnosti budou sděleny jednotlivým zájemcům po registraci na: pavla@collegiummarianum.cz
(při registraci, prosíme, uvádějte věk dětí)
Vede: Martin Rudovský, Jana Rudovská-Semerádová, Pavla Semerádová


  7. prosince 2013, 9:00 – 15:00
Adventní instrumentálni dílna

Dílna určená zdatnějším i méně zdatným instrumentalistům od 8 do 14 let, kteří mají chuť objevovat kouzlo adventních skladbiček, zažít krásu hledání společného zvuku malého orchestru a zdokonalit se ve hře na nástroj. Vítané nástroje: housle, příčná i zobcová flétna, violoncello, klarinet…
Činnosti: práce s rytmy, ladění, improvizace a nácvik několika skladbiček.
Součástí dílny je společný výstup 8. 12. v 17 hod. v kostele sv. Václava Bohnicích v ramci cyklu adventních koncertů.

Podrobnosti budou sděleny jednotlivým zájemcům po registraci na: ondrej.tichy@collegiummarianum.cz
(při registraci prosíme uvádějte věk dětí a instrumentální zkušenost, maximální počet 10 účastníků)
Vede: Ondřej Tichý

  7. prosince 2013, 9:00 – 15:30
Adventní vokální dílna

Dílny určená všem zájemcům od 7 do 12 let, kteří mají chuť objevovat kouzlo svého hlasu a společně nacvičit několik adventních písniček a seznámit se s gregoriánským chorálem.
Činnosti: uvolnění dýchání, postoj, posazení hlasu, artikulace, práce s textem a nácvik několika písniček
Součástí dílny je společný výstup 8. 12. v 17 hod. v kostele sv. Václava Bohnicích v rámci cyklu adventních koncertů.

Podrobnosti budou sděleny jednotlivým zájemcům po registraci na: marketa@collegiummarianum.cz

(pri registraci prosíme uvádějte věk dětí a pěvecké zkušenosti, maximální počet 15 účastniků)
Vede: Markéta Semerádová a Pavla Tichá

Dílny se konají v  prostorách bývalého kláštera servitů, Melantrichova 19, Praha 1
——————————————————————————————————-

Svatováclavské zastavení se uskutečnilo s prohlídkou varhan Týnského chrámu i přednáškou Dr. Baťi

 

————————————————————————————————————–

27. 9. 2013 ,,Svatováclavské zastavení“

Poznávací procházka Týnského chrámu s mimořádnou možností prohlídky varhan s regenschorim Bohuslavem Korejsem. V závěru si zazpíváme svatováclavský chorál.

MAX. počet účastníků 25, NUTNÁ Rezervace Určeno dětem i dospělým, bližší informace budou upřesněny jednotlivým zájemcům po rezervaci na: pavla@collegiummarianum.cz (při rezervaci prosíme uvádějte věk dětí)

Čas: 16:00 – 18:00

—————————————————————————————————————-

Fórum „Salve Regina 2013“

4. května 2013 se uskutečnilo mezioborové setkání, které mělo za cíl zhodnotit činnost Týnské školy za 20 let jejího působení na Starém Městě pražském a zároveň připravit trajektorii dalšího poslání a působení instituce.  Kromě vedení školy se fóra účastnili i pedagogové z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Pražské konzervatoře, studenti, chrámoví hudebníci, muzikologové, zástupci duchovního i veřejného života.

V diskuzi se hovořilo o stávajícím a budoucím působení Týnské školy na Starém Městě pražském, o její roli prostředníka mezi zájemci o další vzdělávání a zainteresovanou veřejností, o rozvoji specializovaného pracoviště zaměřeného na chrámovou hudbu, o důležité úloze při pozvednutí úrovně chrámové hudby.

V závěru setkání byla nastíněna koncepce další činnosti školy. Týnská škola, stejně jako dosud, se bude intenzivně podílet na oživení vzdělávacích, kulturních a duchovních tradic na Starém Městě pražském. V současné době připravuje kurzů, seminářů a workshopů pro další vzdělávání absolventů a zájemců z řad laické veřejnosti. Mimo jiné se zaměří na múzicko-hudební výchovu dětí a bude pořádat tematicky zaměřená hudební setkání během roku. Mezi další cíle je zahrnuto oživování nehmotného dědictví Univerzity Karlovy, a to formou mezioborových seminářů. Byla ustanovena pracovní skupina, která bude připravovat jednotlivé semináře, diskusní fórum a další rozvoj instituce (vedoucí pracovní skupiny Bc. Ondřej Tichý)

Fórum „Salve Regina 2014“ se bude konat v květnu 2014, přesné datum a program bude upřesněn

 

 

 

 

neviditelny text