Týnská škola

AKTUALITY


Doctrina est fructus dulcis radicis amarae
Vzdělání je sladký plod hořkého kořene

25. výročí Collegium Marianum – Týnské školy

22.–24. května 2015
Klášter františkánů u kostela Panny Marie Sněžné,
Jungmannovo nám., Praha 1


Program:

plakát ke stažení zde
program ke stažení zde


pátek 22. května 2015

KONCERT

19:30, kostel Panny Marie Sněžné
Mariánské nešpory (Orlando di Lasso, Jacobus Vaet, Nicolaus Zangius)
Cappella Mariana
Vojtěch Semerád umělecký vedoucí
Capella Ornamentata
Richard Šeda umělecký vedoucí
sobota 23. května 2015

PŘEDNÁŠKY

14:00, refektář kláštera
Pražská univerzita a městské latinské školy
prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc., Ústav humanitních studií Univerzity Karlovy

15:00, refektář kláštera
Hudba na staroměstských partikulárních školách v období renesance
Mgr. Jan Baťa, Ph.D., Ústav dějin hudby Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

16:00, refektář kláštera
Studentská barokní pietas
prof. PhDr. Jiří Mikulec, Historický ústav Akademie věd ČR

SVATODUŠNÍ VIGILIE
18:00, kostel Panny Marie Sněžné
Missa latina
děkovná mše svatá
celebruje P. Martin Brousil
varhany Martin Šmíd – regenschori kostela
zpěv Gontrassek pod vedením Jana Bati
neděle 24. května 2015


HUDEBNÍ DÍLNY PRO DĚTI

13:00, ambity kláštera
Znějící ambity
Jak zněla hudba době Karla IV? Nejen to poznáš pod klenbami starobylých ambitů. 
středověká instrumentální dílna pro děti od 8 do 15 let
vede Ondřej Tichý

15:00, ambity kláštera
Kostkované noty 
noty jako hravý úvod do gregoriánského chorálu
vokální dílna pro děti od 7 do 14 let
vede Jiří Hodina

Dílny se konají v rámci Letních slavností staré hudby PICCOLI 

Fotografie

Doprovodné akce

20.23.5. 2015, ambity kláštera
Výstava k historii Týnské partikulární školy a Rečkovy univerzitní koleje

21.5. 2015, 16:30
Exkurze k varhanám - kůr kostela Panny Marie Sněžné, vede Martin Šmíd, regenschori
(pouze po předběžné rezervaci ondrej.tichy@collegiummarianum.cz)


Informace:

Collegium Marianum – Týnská škola
Vodičkova 32, Praha 1
tel.: 224229462, 602782453
kontakt: pavla@collegiummarianum.cz
ondrej.tichy@collegiummarianum.cz


Upozorňujeme na článek Jiřího Koláře a Ivany Štíbrové

Sbormistrovství chrámové hudby v bilanci 25. výročí Collegium Marianum – Týnské školy


27. června 2015, 14:30 
Svatojánská slavnost
Písně, letní kánony, taneční hry v přírodě pro rodiče a děti
Akce se uskuteční v přírodě nedaleko konečné TRAM vozovna Kobylisy.
Informace pavla@collegiummarianum.cz

e