Týnská škola

 AKTUALITY

Postní pátek 21. března 2014 ve 20 hod., Kostel sv. Petra Na Poříčí, Pra 1.
Na programu Thomas Tallis (1505-1585), John Sheppard (1515-1558), účinkuje Cappela MarianaPořádá Římskokatolická farnost u sv. Petra Na Poříčí a Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou
ve spolupráci Týnskou školou, vstupné dobrovolné

————————————————————————————————

Fórum ,,Salve Regina 2014″ se uskuteční v Sobotu 24. května v budově Melantrichova 19, Praha 1 (informace budou v nejbližších dnech upřesněny)

————————————————————————————————–

V neděli 2. března se uskutečnila masopustní dílna za účasti absolventů i nové generace dětí

      masopust2014                                    

————————————————————————————————–

 ,,Masopustní kratochvíle” 2.3. 2014 v 15.hod.
v neděli 2. března 2014 vás zveme do Týnské školy na pokračování dílny pro rodiče a děti - tentokrát Masopustní.

Lidové písně a tance z doby masopustní
,,Tragedie Masopusta, jenž se v světě páše zhusta” (Hra Mikuláše Dačického z Heslova, konec 16. století)

Jedná se o další setkání rodičů s dětmi prostřednictvím hudby z dob našich předků – Melantrichova 19, Praha 1
Vzhledem k omezené kapacitě prostoru prosíme o rezervaci na: pavla@collegiummarianum.cz po které obdržíte i podrobnější informace.

————————————————————————————————————————-

  7. prosince 2013, 15:30 – 16:30
Adventní doba v písních, hrách a tancích
Dílna pro rodiče a děti od 5 do 12 let určená všem, kteří mají zájem poznat zvyky a obyčeje našich předků prostřednictvím písní, říkadel a tanečních her.

Podrobnosti budou sděleny jednotlivým zájemcům po registraci na: pavla@collegiummarianum.cz
(při registraci, prosíme, uvádějte věk dětí)
Vede: Martin Rudovský, Jana Rudovská-Semerádová, Pavla Semerádová


  7. prosince 2013, 9:00 – 15:00
Adventní instrumentálni dílna

Dílna určená zdatnějším i méně zdatným instrumentalistům od 8 do 14 let, kteří mají chuť objevovat kouzlo adventních skladbiček, zažít krásu hledání společného zvuku malého orchestru a zdokonalit se ve hře na nástroj. Vítané nástroje: housle, příčná i zobcová flétna, violoncello, klarinet…
Činnosti: práce s rytmy, ladění, improvizace a nácvik několika skladbiček.
Součástí dílny je společný výstup 8. 12. v 17 hod. v kostele sv. Václava Bohnicích v ramci cyklu adventních koncertů.

Podrobnosti budou sděleny jednotlivým zájemcům po registraci na: ondrej.tichy@collegiummarianum.cz
(při registraci prosíme uvádějte věk dětí a instrumentální zkušenost, maximální počet 10 účastníků)
Vede: Ondřej Tichý

  7. prosince 2013, 9:00 – 15:30
Adventní vokální dílna

Dílny určená všem zájemcům od 7 do 12 let, kteří mají chuť objevovat kouzlo svého hlasu a společně nacvičit několik adventních písniček a seznámit se s gregoriánským chorálem.
Činnosti: uvolnění dýchání, postoj, posazení hlasu, artikulace, práce s textem a nácvik několika písniček
Součástí dílny je společný výstup 8. 12. v 17 hod. v kostele sv. Václava Bohnicích v rámci cyklu adventních koncertů.

Podrobnosti budou sděleny jednotlivým zájemcům po registraci na: marketa@collegiummarianum.cz

(pri registraci prosíme uvádějte věk dětí a pěvecké zkušenosti, maximální počet 15 účastniků)
Vede: Markéta Semerádová a Pavla Tichá

Dílny se konají v  prostorách bývalého kláštera servitů, Melantrichova 19, Praha 1
—————————————————————————————-

Svatováclavské zastavení se uskutečnilo s prohlídkou varhan Týnského chrámu i přednáškou Dr. Baťi

 

—————————————————————————————–

27. 9. 2013 ,,Svatováclavské zastavení“

Poznávací procházka Týnského chrámu s mimořádnou možností prohlídky varhan s regenschorim Bohuslavem Korejsem. V závěru si zazpíváme svatováclavský chorál.

MAX. počet účastníků 25, NUTNÁ Rezervace Určeno dětem i dospělým, bližší informace budou upřesněny jednotlivým zájemcům po rezervaci na: pavla@collegiummarianum.cz (při rezervaci prosíme uvádějte věk dětí)

Čas: 16:00 – 18:00

—————————————————————————————————————-

Fórum „Salve Regina 2013“

4. května 2013 se uskutečnilo mezioborové setkání, které mělo za cíl zhodnotit činnost Týnské školy za 20 let jejího působení na Starém Městě pražském a zároveň připravit trajektorii dalšího poslání a působení instituce.  Kromě vedení školy se fóra účastnili i pedagogové z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Pražské konzervatoře, studenti, chrámoví hudebníci, muzikologové, zástupci duchovního i veřejného života.

V diskuzi se hovořilo o stávajícím a budoucím působení Týnské školy na Starém Městě pražském, o její roli prostředníka mezi zájemci o další vzdělávání a zainteresovanou veřejností, o rozvoji specializovaného pracoviště zaměřeného na chrámovou hudbu, o důležité úloze při pozvednutí úrovně chrámové hudby.

V závěru setkání byla nastíněna koncepce další činnosti školy. Týnská škola, stejně jako dosud, se bude intenzivně podílet na oživení vzdělávacích, kulturních a duchovních tradic na Starém Městě pražském. V současné době připravuje kurzů, seminářů a workshopů pro další vzdělávání absolventů a zájemců z řad laické veřejnosti. Mimo jiné se zaměří na múzicko-hudební výchovu dětí a bude pořádat tematicky zaměřená hudební setkání během roku. Mezi další cíle je zahrnuto oživování nehmotného dědictví Univerzity Karlovy, a to formou mezioborových seminářů. Byla ustanovena pracovní skupina, která bude připravovat jednotlivé semináře, diskusní fórum a další rozvoj instituce (vedoucí pracovní skupiny Bc. Ondřej Tichý)

Fórum „Salve Regina 2014“ se bude konat v květnu 2014, přesné datum a program bude upřesněn

 

 

 

 

neviditelny text