Týnská škola

AKTUALITY

Letní slavnost před sv. Janem Křtitelem
Když pak přijdou letnice,
tehdáž nechoď k nám do světnice,
neb ten čas okolo svatého Víta,
každý užívá veselého líta.

Obřadní tance / Královničky
Taneční hry v přírodě / Na Heličku, Na Žalmana
Tance v přírodě / Sběr lusků, Tanec pradlen
Písně z barokních kancionálů
Letní kánony

19. června 2016, 15 hodin
Statek Vraných, Praha – Bohnice
(konečná stanice autobusu č. 102 od metra Kobylisy)
VSTUP VOLNÝ
Podmínkou účasti je předběžná registrace na pavla@collegiummarianum.cz nebo tel.: 731448348

Postní pátky
kostel sv. Petra Na Poříčí, Biskupská ul., Praha 14. března 2016, 19 hodin

In Mysterio doloroso

Tomás Luis de Victoria: Responsoria (Officium hebdomadae sanctae)
Giacomo Carissimi: Historia di Jephte
Domenico Scarlatti: stabat Mater à 10

Účinkují:

CUM DECORE
Čeněk Svoboda – umělecký vedoucí

18. března 2016, 19 hodin
Mater Dolorosa
Giovanni Pierluigi da Palestrina: Adoramus te
Franceso Soriano: Septem Motetulas de Passione  
Tomás Luis de Victoria: O vos omnes
Cipriano da Rore: Miserere nostri    

Účinkují:
Vojtěch Semerád, Martin Rudovský, Jan Pirner, Jaromír Nosek

Homilie: Alfons Maria de Liguori „Le glorie di Maria“
R. D. Lukáš Lipenský, O. Cr.

   
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
Pořádá Římskokatolická farnost u sv. Petra Na Poříčía Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou
ve spolupráci s Collegium Marianum – Týnskou školou


Masopustní kratochvíle

k potěše všech producírované v den 6. února 2016 před masopustní nedělí od 15 hodin

Lidové písně a tance doby masopustní

Místo konání: Farní klub u kostela sv. Terezičky (salesiáni)

ADVENT 2015

12. prosince 2015 od 9 do 17 hodin
Melantrichova 19, Praha 1
Instrumentální dílna
Dílna určená zdatnějším i méně zdatným instrumentalistům od 8 do 14 let, kteří se chtějí zdokonalit ve hře na nástroj, zažít krásu hledání společného zvuku malého orchestru.
činnosti: práce s rytmy, ladění, modální improvizace a nácvik několika skladbiček

nástroje: housle, příčná i zobcová flétna, violoncello, klarinet, kytara
pode vedením Ondřeje Tichého
Součástí dílny je společný výstup v rámci odpoledního programu Cesta do Betléma.

12. prosince 2015 od 9 do 17 hodin
Melantrichova 19, Praha 1
Vokální dílna
Dílna určená všem zájemcům od 7 do 12 let, kteří rádi zpívají a mají chuť naučit se několik méně známých adventních a vánočních písní a objevit, jak se dříve zapisovaly melodie do not.
Činnosti: práce s hlasem – cvičení a hry, dýchání a postoj při zpěvu, práce s textem a artikulace, nácvik několika písní a seznámení se se starou notací
pod vedením Pavly Tiché

12. prosince 2015 od 15.30 do 16.15 hodin
Melantrichova 19, Praha 1
Adventní setkání 15:30 – Adventní doba v lidových písních a zvycích
Hudební pásmo pro rodiče a děti – ukázky lidových obyčejů a zvyků a společné zpívání
pod vedením Jany Rudovské Semerádové a Pavly Semerádové

16:15 – Cesta do Betléma
Výstup účastníků instrumentální a vokální dílny pod vedením Pavly Tiché a Ondřeje Tichého
(Hudební dílny byly pořádány ve spolupráci s Občanským sdružením Potichounku)


6. listopadu 2015 od 16:45-19:00

Kůr Týnského chrámu, bývalý klášter v Melantrichově 19, Praha 1
Setkání s Bohuslavem KOREJSEM 
reflexe padesátileté praxe regenschoriho, exkurse na kůr Týnského chrámu, diskuse
Témata: lidský hlas – dechový nástroj, doprovod liturgického zpěvu, vedení chrámového sboru
Harmonogram:
16:45 – exkurze na kůr Týnského chrámu (sraz před vstupem do chrámu ze Staroměstského nám.)

17:45 – setkání v bývalém klášteře servitů v Melantrichově ul.

    …………………………………………………………………………………………………………………………………………


Doctrina est fructus dulcis radicis amarae
Vzdělání je sladký plod hořkého kořene

25. výročí Collegium Marianum – Týnské školy

22.–24. května 2015
Klášter františkánů u kostela Panny Marie Sněžné,
Jungmannovo nám., Praha 1


Program:

plakát ke stažení zde
program ke stažení zde

pátek 22. května 2015

KONCERT

19:30, kostel Panny Marie Sněžné
Mariánské nešpory (Orlando di Lasso, Jacobus Vaet, Nicolaus Zangius)
Cappella Mariana
Vojtěch Semerád umělecký vedoucí
Capella Ornamentata
Richard Šeda umělecký vedoucí

sobota 23. května 2015

PŘEDNÁŠKY

14:00, refektář kláštera
Pražská univerzita a městské latinské školy
prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc., Ústav humanitních studií Univerzity Karlovy

15:00, refektář kláštera
Hudba na staroměstských partikulárních školách v období renesance
Mgr. Jan Baťa, Ph.D., Ústav dějin hudby Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

16:00, refektář kláštera
Studentská barokní pietas
prof. PhDr. Jiří Mikulec, Historický ústav Akademie věd ČR

SVATODUŠNÍ VIGILIE
18:00, kostel Panny Marie Sněžné
Missa latina
děkovná mše svatá
celebruje P. Martin Brousil
varhany Martin Šmíd – regenschori kostela
zpěv Gontrassek pod vedením Jana Bati


neděle 24. května 2015

HUDEBNÍ DÍLNY PRO DĚTI

13:00, ambity kláštera
Znějící ambity
Jak zněla hudba době Karla IV? Nejen to poznáš pod klenbami starobylých ambitů. 
středověká instrumentální dílna pro děti od 8 do 15 let
vede Ondřej Tichý

15:00, ambity kláštera
Kostkované noty 
noty jako hravý úvod do gregoriánského chorálu
vokální dílna pro děti od 7 do 14 let
vede Jiří Hodina

Dílny se konaly v rámci Letních slavností staré hudby PICCOLI 

Fotografie

Doprovodné akce

20.23.5. 2015, ambity kláštera
Výstava k historii Týnské partikulární školy a Rečkovy univerzitní koleje

21.5. 2015, 16:30
Exkurze k varhanám – kůr kostela Panny Marie Sněžné, vede Martin Šmíd, regenschori
(pouze po předběžné rezervaci ondrej.tichy@collegiummarianum.cz)


Informace:

Collegium Marianum – Týnská škola
Vodičkova 32, Praha 1
tel.: 224229462, 602782453
kontakt: pavla@collegiummarianum.cz
ondrej.tichy@collegiummarianum.cz

Upozorňujeme na článek Jiřího Koláře a Ivany Štíbrové
Sbormistrovství chrámové hudby v bilanci 25. výročí Collegium Marianum – Týnské školy


27. června 2015, 14:30 
Svatojánská slavnost
Písně, letní kánony, taneční hry v přírodě pro rodiče a děti

e

Letní slavnost před sv. Janem

Když pak přijdou letnice,
tehdáž nechoď k nám do světnice,
neb ten čas okolo svatého Víta,
každý užívá veselého líta.

Obřadní tance / Královničky
Taneční hry v přírodě / Na Heličku, Na Žalmana
Tance v přírodě / Sběr lusků, Tanec pradlen
Písně z barokních kancionálů
Letní kánony

19. června 2016, 15 hodin
Statek Vraných, Praha – Bohnice
(konečná stanice autobusu č. 102 od metra Kobylisy)

VSTUP VOLNÝ
Podmínkou účasti je předběžná registrace na pavla@collegiummarianum.cz
nebo tel.: 731448348