Lektoři 2011

LEKTOŘI 2011

 

DenieauTanec

Françoise Denieau

Základy tanečního vzdělání získala Françoise Denieau na škole tance při Pařížské opeře, kde později působila jako členka baletu. Zájem o moderní tanec vyústi l ve spolupráci s J. Garnier a B. Lefèvre. Důležitým mezníkem bylo pro ni setkání s Malavikou Sarukkai a studijní pobyt v Indii pod vedením Sri Muthuswami Pillai. Barokní tanec pro sebe objevila přičiněním Francine Lancelot a v roce 1987 se stala členkou souboru Cie Ris et Danceries a zároveň pedagožkou a asistentkou choreografky. V letech 2002–2004 ji F. Lancelot pověřila nastudováním Bachových suit pro pařížskou Operu. Od roku 1993 působí v Centru barokní hudby ve Versaillesjako pedagožka a hlavní choreografka vedle Oliviera Schneebeliho.

 

 

Zpěv Julie HASSLER

V rodném Montpellier studovala Julie Hassler hru na fagot, bicí, harmonii a zpěv. Během studia na Krajské konzervatoři v Paříži a v Centru barokní hudby ve Versailles se zaměřila na interpretaci staré hudby. Od zahájení kariéry v roce 1993 vystupovala s mnoha vynikajícími soubory, například La Grande Ecurie et la Chambre du Roy, La Simphonie du Marais, Doulce Mémoire, Le Concert Spirituel, Le Parlement de Musique ad. V roce 2003 byla spoluzakladatelkou souboru La Rêveuse. Julie Hassler se intenzivně věnuje také pedagogické činnosti (konzervatoř Charlese Müncha v Paříži, CNR d’Aubervilliers-La Courneuve, Centre de Musique Baroque ve Versailles).

 

Cembalo

Françoise Lengellé

Po studiu na pařížské konzervatoři se Françoise Lengellé dále zdokonalovala pod vedením K. Gilberta, T. Koopmana a G. Leonhardta. Úspěch na mezinárodní cembalové soutěži v Bruggách v roce 1977 jí otevřel cestu na významná pódia po celé Evropě, v USA, Jižní Americe, Japonsku a na Islandu. Vyučuje hru na cembalo na konzervatoři v Lyonu a od roku 1991 působí jako hostující profesorka v USA. Zabývá se také výzkumem spojitostí mezi barokní hudbou a tancem. Nahrála sólové skladby pro cembalo J. Ch. de Chambonnièrese a F. Couperina. Nahrávka Pieces de clavecin en concert J.-Ph. Rameaua s C. Banchini a M. Müller byla oceněna Diapason d´or.

Gamba

Marianne Muller Marianne Muller studovala u Wielanda Kuijkena na Konzervatoři v Haagu. Její sólistická a komorní koncertní kariéra ji zavedla do všech koutů světa. Vystupovala s tak význačnými soubory, jako jsou  Les Nièces de Rameau, Chapelle Royale, Esperion XX nebo Akademia. Je uměleckou vedoucí souboru SPIRALE a profesorkou na konzervatoři v Lyonu. Zabývá se také interpretací soudobé hudby a tancem. Její umění je zaznamenáno na nosičích renomovaných nahrávacích společností, například Zig Zag Territoires, Universal ad.

Housle

Amandine Beyer

Amandine Beyer začala studovat hru na housle v Aix-en-Provence pod vedením Aurélie Spadaro. Ve studiu pokračovala na CNSM v Pařiži a Schole Cantorum v Basileji ve Švýcarsku ve třídě Chiary Banchini. Její hudební kariéru zdobí několik mezinárodních ocenění: Premio Rovereto (1998), cena Fondation Juventus (2000), Premio Antonio Vivaldi pro barokní housle v Turíně (2001). Odborná kritika také ocenila její nahrávky Rebela se souborem l’Assemblée des Honnestes Curieux, dále také nahrávky Bacha, Vivaldiho, Matteise či Rosenmüllera se souborem Gli Incogniti, jehož je uměleckou vedoucí. Často vystupuje jako sólistka či první hráčka orchestrů jako Les Siècles, Ensemble 415, Collegium 1704, Le Concert Français, Le Collegium Vocale, Ensemble Jacques Moderne… Pravidelně vede stáže v Mondovi (Itálie), Barbaste (Francie) a na Tchai-wanu. Již sedm let působí jako profesorka na ESMAE v Portu a letos převzala spolu s Leilou Shayegh třídu Chiary Banchini na Schole Cantorum v Basileji.