Týnská škola » Archiv » Koncerty » Postní pátky

Postní pátky

Postní pátky

Oživená tradice liturgických obřadů pořádaných Řádem Křižovníků s červenou hvězdou, jejichž součástí byla liturgická hudba a zpěv, kázání, modlitby pro postní čas, litanie a recitace kajících žalmů.


Postní pátky nás uvádí do období církevního roku před velikonocemi, kdy se pod vedením kněží Řádu Křižovníků konaly od Popeleční středy až k obřadům svatého týdne (triduum sacrum) liturgické obřady nebo pobožnosti. Začínaly homilií (kázáním), ve kterých se kazatelé, ovládající dobře rétoriku, zaměřovali na jednotlivé dny postní doby. Následovaly modlitby vybrané z modlitebních sbírek, dále kanonické žalmy ze Starého Zákona, ze kterých bylo vybráno sedm žalmů s kající tematikou, recitoval se růženec s meditacemi o sedmi bolestech Panny Marie, zpívaly se litanie pro postní dobu. Pobožnosti byly doplňovány postními písněmi z kancionálů.

Bohatý duchovní a hudební život u křižovníků se neodehrával jen v kostele sv. Františka, ale zahrnoval také různé slavnosti, jejichž součástí byla kupříkladu procesí, průvody k soše sv. Jana Nepomuckého na Karlově mostě, poutě či kázání pod širým nebem. Do povědomí Pražanů však Řád Křižovníků vstoupil v 18. století, kdy v Praze došlo k rozšíření nového hudebního žánru – oratoria. Tehdy v kostele sv. Františka na Velký Pátek v 11 hodin dopoledne, po skončení obřadů u hlavního oltáře, byla v boční kapli prováděna oratoria převážně italských skladatelů (A. Caldary, A. Lottiho, F. B. Contiho, F. Fea, B. Galuppiho).

Pořádá Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou

ve spolupráci s Collegium Marianum – Týnskou vyšší odbornou školou

neviditelny text

Další informace na int. stránkách: http://postnipatky.webnode.cz/