Týnská škola » Archiv » Fórum Salve Regina 2013

Fórum Salve Regina 2013

Fórum „Salve Regina 2013“

4. května 2013 se uskutečnilo mezioborové setkání, které mělo za cíl zhodnotit činnost Týnské školy za 20 let jejího působení na Starém Městě pražském a zároveň připravit trajektorii dalšího poslání a působení instituce.  Kromě vedení školy se fóra účastnili i pedagogové z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Pražské konzervatoře, studenti, chrámoví hudebníci, muzikologové, zástupci duchovního i veřejného života.

V diskuzi se hovořilo o stávajícím a budoucím působení Týnské školy na Starém Městě pražském, o její roli prostředníka mezi zájemci o další vzdělávání a zainteresovanou veřejností, o rozvoji specializovaného pracoviště zaměřeného na chrámovou hudbu, o důležité úloze při pozvednutí úrovně chrámové hudby.

V závěru setkání byla nastíněna koncepce další činnosti školy. Týnská škola, stejně jako dosud, se bude intenzivně podílet na oživení vzdělávacích, kulturních a duchovních tradic na Starém Městě pražském. V současné době připravuje kurzů, seminářů a workshopů pro další vzdělávání absolventů a zájemců z řad laické veřejnosti. Mimo jiné se zaměří na múzicko-hudební výchovu dětí a bude pořádat tematicky zaměřená hudební setkání během roku. Mezi další cíle je zahrnuto oživování nehmotného dědictví Univerzity Karlovy, a to formou mezioborových seminářů. Byla ustanovena pracovní skupina, která bude připravovat jednotlivé semináře, diskusní fórum a další rozvoj instituce (vedoucí pracovní skupiny Bc. Ondřej Tichý)