Týnská škola » Archiv » Program 2014/2015

Program 2014/2015

Výchovně vzdělávací programy a semináře v Týnské škole

Podzim a zima 2014

26. září 2014
Zvony u P. Marie před Týnem (exkurze v chrámu)
pod vedením dr. Marie Kůldové (Národní památkový ústav) 

15. listopadu 2014
Úloha regenschoriho v chrámové praxi
Seminář byl určen pro ředitele kůrů, varhaníky, sbormistry i další zájemce a zaměřil se na shrnutí praktických dovedností nutných k vedení kůru, chrámové scholy a službě při liturgii.
Témata: struktura liturgie (liturgický rok, formy liturgie, struktura mešní liturgie), repertoár: výběr hudby podle lit. období – prameny (kancionál, Mešní zpěvy, žalmy, ordinária), varhanní doprovod (frázování, registrace), improvizace (předehry, harmonizace), greg. chorál, dirigování
Lektor: MgA. Miroslav Pšenička (Arcibiskupství pražské)
Seminář se uskutečnil na kůru kostela sv. Antonína, Strossmayerovo náměstí, Praha 7.
Seminář byl pořádán ve spolupráci s Nadací Collegium Marianum.

no images were found


6. prosince 2014
Adventní instrumentální dílna

Dílna pro děti od 8 do 14 let
lektor: Ondřej Tichý

no images were found


6. prosince 2014
Adventní vokální dílna
Dílna pro děti od 7 do 12 let
lektor: Pavla Tichá

no images were found

6. prosince 2014
Advent v písních, říkadlech, tancích a obyčejích

Dílna pro rodiče a děti od 5 do 12 let

pod vedením: Pavla Semerádová, Jana Semerádová


Fotogalerie ze závěrečného vystoupení 6. prosince 2014 v kostele sv. Klimenta na Novém Městě pražském

no images were found

…………………………………………………………………………………………………………………………………………


Doctrina est fructus dulcis radicis amarae
Vzdělání je sladký plod hořkého kořene

25. výročí Collegium Marianum – Týnské školy

22.–24. května 2015
Klášter františkánů u kostela Panny Marie Sněžné,
Jungmannovo nám., Praha 1


Program:

plakát ke stažení zde
program ke stažení zde

pátek 22. května 2015

KONCERT

19:30, kostel Panny Marie Sněžné
Mariánské nešpory (Orlando di Lasso, Jacobus Vaet, Nicolaus Zangius)
Cappella Mariana
Vojtěch Semerád umělecký vedoucí
Capella Ornamentata
Richard Šeda umělecký vedoucí

no images were found

sobota 23. května 2015

PŘEDNÁŠKY

14:00, refektář kláštera
Pražská univerzita a městské latinské školy
prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc., Ústav humanitních studií Univerzity Karlovy

15:00, refektář kláštera
Hudba na staroměstských partikulárních školách v období renesance
Mgr. Jan Baťa, Ph.D., Ústav dějin hudby Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

16:00, refektář kláštera
Studentská barokní pietas
prof. PhDr. Jiří Mikulec, Historický ústav Akademie věd ČR

no images were found

SVATODUŠNÍ VIGILIE
18:00, kostel Panny Marie Sněžné
Missa latina
děkovná mše svatá
celebruje P. Martin Brousil
varhany Martin Šmíd – regenschori kostela
zpěv Gontrassek pod vedením Jana Bati

no images were found


neděle 24. května 2015

HUDEBNÍ DÍLNY PRO DĚTI

13:00, ambity kláštera
Znějící ambity
Jak zněla hudba době Karla IV? Nejen to poznáš pod klenbami starobylých ambitů.
středověká instrumentální dílna pro děti od 8 do 15 let
vede Ondřej Tichý

15:00, ambity kláštera
Kostkované noty
noty jako hravý úvod do gregoriánského chorálu
vokální dílna pro děti od 7 do 14 let
vede Jiří Hodina

Dílny se konaly v rámci Letních slavností staré hudby PICCOLI 

Fotografie

Doprovodné akce

20.23.5. 2015, ambity kláštera
Výstava k historii Týnské partikulární školy a Rečkovy univerzitní koleje

no images were found

21.5. 2015, 16:30
Exkurze k varhanám – kůr kostela Panny Marie Sněžné, vede Martin Šmíd, regenschori
(pouze po předběžné rezervaci ondrej.tichy@collegiummarianum.cz)


Informace:

Collegium Marianum – Týnská škola
Vodičkova 32, Praha 1
tel.: 224229462, 602782453
kontakt: pavla@collegiummarianum.cz
ondrej.tichy@collegiummarianum.cz

Upozorňujeme na článek Jiřího Koláře a Ivany Štíbrové
Sbormistrovství chrámové hudby v bilanci 25. výročí Collegium Marianum – Týnské školy


27. června 2015, 14:30
Svatojánská slavnost
Písně, letní kánony, taneční hry v přírodě pro rodiče a děti

Letní slavnost před sv. Janem

Když pak přijdou letnice,
tehdáž nechoď k nám do světnice,
neb ten čas okolo svatého Víta,
každý užívá veselého líta.

Obřadní tance / Královničky
Taneční hry v přírodě / Na Heličku, Na Žalmana
Tance v přírodě / Sběr lusků, Tanec pradlen
Písně z barokních kancionálů
Letní kánony

19. června 2016, 15 hodin
Statek Vraných, Praha – Bohnice
(konečná stanice autobusu č. 102 od metra Kobylisy)

VSTUP VOLNÝ
Podmínkou účasti je předběžná registrace na pavla@collegiummarianum.cz
nebo tel.: 731448348