Týnská škola » Archiv » Program 2015/2016

Program 2015/2016

ADVENT 2015

12. prosince 2015 od 9 do 17 hodin
Melantrichova 19, Praha 1
Instrumentální dílna
Dílna určená zdatnějším i méně zdatným instrumentalistům od 8 do 14 let, kteří se chtějí zdokonalit ve hře na nástroj, zažít krásu hledání společného zvuku malého orchestru.
činnosti: práce s rytmy, ladění, modální improvizace a nácvik několika skladbiček

nástroje: housle, příčná i zobcová flétna, violoncello, klarinet, kytara
pode vedením Ondřeje Tichého
Součástí dílny je společný výstup v rámci odpoledního programu Cesta do Betléma.

12. prosince 2015 od 9 do 17 hodin
Melantrichova 19, Praha 1
Vokální dílna
Dílna určená všem zájemcům od 7 do 12 let, kteří rádi zpívají a mají chuť naučit se několik méně známých adventních a vánočních písní a objevit, jak se dříve zapisovaly melodie do not.
Činnosti: práce s hlasem – cvičení a hry, dýchání a postoj při zpěvu, práce s textem a artikulace, nácvik několika písní a seznámení se se starou notací
pod vedením Pavly Tiché

12. prosince 2015 od 15.30 do 16.15 hodin
Melantrichova 19, Praha 1
Adventní setkání 15:30 – Adventní doba v lidových písních a zvycích
Hudební pásmo pro rodiče a děti – ukázky lidových obyčejů a zvyků a společné zpívání
pod vedením Jany Rudovské Semerádové a Pavly Semerádové

16:15 – Cesta do Betléma
Výstup účastníků instrumentální a vokální dílny pod vedením Pavly Tiché a Ondřeje Tichého
(Hudební dílny byly pořádány ve spolupráci s Občanským sdružením Potichounku)


6. listopadu 2015 od 16:45-19:00

Kůr Týnského chrámu, bývalý klášter v Melantrichově 19, Praha 1
Setkání s Bohuslavem KOREJSEM 
reflexe padesátileté praxe regenschoriho, exkurse na kůr Týnského chrámu, diskuse
Témata: lidský hlas – dechový nástroj, doprovod liturgického zpěvu, vedení chrámového sboru
Harmonogram:
16:45 – exkurze na kůr Týnského chrámu (sraz před vstupem do chrámu ze Staroměstského nám.)

17:45 – setkání v bývalém klášteře servitů v Melantrichově ul.

 

Masopustní kratochvíle
k potěše všech producírované v den 6. února 2016 před masopustní nedělí od 15 hodin

Lidové písně a tance doby masopustní

Místo konání: Farní klub u kostela sv. Terezičky (salesiáni)

 

Postní pátky
kostel sv. Petra Na Poříčí, Biskupská ul., Praha

In Mysterio doloroso
14. března 2016, 19 hodin
Tomás Luis de Victoria: Responsoria (Officium hebdomadae sanctae)
Giacomo Carissimi: Historia di Jephte
Domenico Scarlatti: stabat Mater à 10
CUM DECORE
Čeněk Svoboda – umělecký vedoucí

 

Mater Dolorosa
18. března 2016, 19 hodin

Giovanni Pierluigi da Palestrina: Adoramus te
Franceso Soriano: Septem Motetulas de Passione  
Tomás Luis de Victoria: O vos omnes
Cipriano da Rore: Miserere nostri
Vojtěch Semerád, Martin Rudovský, Jan Pirner, Jaromír Nosek

Homilie: Alfons Maria de Liguori „Le glorie di Maria“
R. D. Lukáš Lipenský, O. Cr.

Pořádá Římskokatolická farnost u sv. Petra Na Poříčía Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou ve spolupráci s Collegium Marianum – Týnskou školou


Letní slavnost před sv. Janem Křtitelem
19. června 2016, 15 hodin, Statek Vraných, Praha – Bohnice
Když pak přijdou letnice, tehdáž nechoď k nám do světnice,
neb ten čas okolo svatého Víta, každý užívá veselého líta.

Obřadní tance / Královničky
Taneční hry v přírodě / Na Heličku, Na Žalmana
Tance v přírodě / Sběr lusků, Tanec pradlen
Písně z barokních kancionálů
Letní kánony