Týnská škola » Archiv » Program 2016/2017

Program 2016/2017

ADVENTNÍ SETKÁNÍ 2016
10. prosince 2016, Melantrichova 19, Praha 1

Vokální dílna
9:30–11:30, 12:30–14:00, závěrečné vystoupení 15:00–16:00
Dílna byla určena zkušenějším zpěvákům od 7 do 13 let, kteří měli chuť naučit se několik méně známých chorálních a vícehlasých adventních písní
Činnosti: práce s hlasem – cvičení a hry, dýchání a postoj při zpěvu, práce s textem a artikulace, nácvik několika písní a seznámení se se starou notací
Lektor: Markéta Kahoferová
Info na: marketa@collegiummarianum.cz
Součástí dílny bylo hudebně-dramatické pásmo od 15 hodin, otevřené rodičům účastníků dílen a jejich sourozencům.

Instrumentální dílna
12:30 – 14:30, závěrečné vystoupení 15:00–16:00
Dílna určená zkušenějším instrumentalistům od 8 do 14 let, kteří si společně zahráli v malém orchestru.
Činnosti: nácvik několika adventních skladbiček
Vítané nástroje: housle, příčná i zobcová flétna, violoncello, klarinet, kytara
Lektor: Ondřej Tichý
Info na: marketa@collegiummarianum.cz
Součástí dílny bylo hudebně-dramatické pásmo od 15 hodin, otevřené rodičům účastníků dílen a jejich sourozencům.

Adventní doba v lidových písních a obyčejích
– hudebně-dramatické pásmo pro rodiče a děti
15:00–16:00 (poté volný program se zpěvy a tanci)
Ukázky lidových obyčejů a zvyků, říkadla, hádanky, hry a tance a společné zpívání.
Provázet Vás budou Jana Semerádová a Pavla Semerádová
Hudební doprovod: účastníci vokální a instrumentální dílny