Týnská škola » O škole

O škole

Collegium Marianum – Týnská škola je specializované vzdělávací a kulturní centrum historických umění. Navazuje na ideje středověké latinské Týnské školy, založené ve 13. století, a Rečkovy univerzitní koleje s názvem Collegium sanctissimae Mariae, založené roku 1438 měšťanem Janem Rečkem z Ledče k povznesení duchovní a vzdělanostní úrovně pražské Univerzity. V roce 1987 byla v historické budově Týnské školy na Staroměstském náměstí obnovena vzdělávací činnost se zaměřením na gregoriánský chorál, vícehlasý zpěv, latinský jazyk a historii. V roce 1990 byla škola zařazena do sítě škol a její působnost se přesunula do bývalého kláštera servitů u kostela sv. Michaela Archanděla na Starém Městě v Praze.

V roce 1992 škola otevřela ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze bakalářské studium oboru Sbormistrovství chrámové hudby s odkazem na  českou kantorskou tradici s cílem vychovávat vzdělané ředitele chrámových kůrů. V roce 2008 byl otevřen obor Historická hudební praxe se zaměřením na studium hudebních pramenů, interpretaci a reprodukci hudby starších období. V letech 1995–2005 škola realizovala studium oboru Péče o památky. Jako nedílnou součást hudebního vzdělávání škola pořádá mezinárodní interpretační semináře s pedagogy a výkonnými umělci evropských vzdělávacích institucí.

V roce 1997 byl založen rezidenční soubor Collegium Marianum s cílem znovuoživit hudbu 17. a 18. století. Jako jeden z mála profesionálních souborů tohoto zaměření v České republice má na svém repertoáru nejen čistě koncertní díla s důrazem na autory české či působící ve střední Evropě, ale pravidelně připravuje unikátní tvary scénických hudebně-dramatických a tanečních představení. Soubor úzce spolupracuje s významnými evropskými choreografy, režiséry či sólisty a dirigenty a pravidelně hraje na hudebních festivalech a prestižních pódiích v České republice a v zahraničí. V roce 2009 se Collegium Marianum stalo nositelem ocenění za zásluhy o kvalitu a šíření české hudby, kterou uděluje Česká hudební rada – česká sekce nevládní organizace Mezinárodní hudební rady při UNESCO.

V ohnisku kulturní činnosti stojí již od roku 2000 mezinárodní festival Letní slavnosti staré hudby, jehož vysoká umělecká úroveň plyne z jedinečnosti dramaturgického zaměření na hudbu 13. – 18. století a hostování špičkových pěvců, instrumentalistů-virtuosů a uměleckých souborů hrajících na historické nástroje při zachování nejvyšších nároků na dokonalost provedení jako u moderních nástrojů. Letní slavnosti jsou jedinou přehlídkou hudby historických uměleckých slohů v Praze a od roku 2009 jsou členem European Early Music Network.

Ojedinělým počinem jsou po deset let tematické koncerty z cyklu Barokní podvečery, které se snaží navodit původní atmosféru hudebních setkání pražské uměnímilovné společnosti počátku 18. století s cílem poodhalit nové souvislosti ve světovém repertoáru barokní hudby včetně prezentace dosud neuváděných děl.