Týnská škola » Studijní obory

Studijní obory

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
a
Collegium Marianum – Týnská škola

Sbormistrovství chrámové hudby

Posláním studia Sbormistrovství chrámové hudby je zvyšování interpretační úrovně liturgické a duchovní hudby. Obor navazuje na českou kantorskou tradici, kterou absolventi oboru rozvíjejí a přinášejí do regionů zcela nový hudebně-vzdělávací prvek.

www.es.medadvice.net/wondalips/ www.it.medadvice.net/wondalips/

 

 

Historická hudební praxe

www.es.medadvice.net/wondalips/ www.it.medadvice.net/wondalips/

Cílem studia Historické hudební praxe je poskytnout teoretické i praktické vzdělání v oblasti hudby 17. a 18. století. Snahou je integrace studia staré hudby do našeho vzdělávacího systému a přiblížení se standardu na evropských vysokých školách a univerzitách, kde podobná oddělení pro studium starší hudby již dlouho fungují a jsou základem pro profesionální interpretační praxi.