Bakalářské práce

Absolventi a jejich bakalářské práce
   

2011   

Studijní obor: Historická hudební praxe
ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze, Pedagogickou fakultou

Tříleté denní bakalářské studium
Bakalářské závěrečné práce:   

Petr Hamouz 
Violoncellové koncerty Josefa Antonína Gureckého; abstrakt k nahlédnutí zde

Michaela  Kouřilová 
Wenceslao Wodiczka a jeho tvorba pro flétnu; abstrakt k nahlédnutí zde  

Magdalena Malá
Antonín Reichenauer a jeho houslové koncerty  

Michala Roubalová
Výuka hry na barokní traverso ve 21. století ve srovnání s metodikou J.J. Quantze  

Lukáš Vytlačil  
Suity pro flétnu a continuo flétnistů a hobojistů v orchestru Ludvíka XIV.; abstrakt k nahlédnutí zde

Po registraci je možné stažení prací z univerzitního repozitáře