Program studia

Historická hudební praxe

Praktické předměty

 

 

Hra na barokní housle

MgA. Lenka Torgersen

Hra na barokní violoncello

MgA. Marek Štryncl

Hra na barokní příčná flétna

Mgr. Jana Semerádová

Ansámblová hra

MgA. Lenka Torgersen, MgA. Marek Štryncl, Mgr. Jana Semerádová

Barokní tanec a gestika

Andrea Eva Miltnerová

Sluchová výchova a analýza

PaedDr. Veronika Höslová

Generálbas a hra continua

Pablo Kornfeld

Analýza historických skladebných technik

doc. Mgr. Eduard Douša

Provozovací praxe hudby 17. a 18. století

François Fernandez, MgA. Lenka Torgersen, MgA. Marek Štryncl,       Mgr. Jana Semerádová a specialisté     ze zahraničních vysokých škol

Teoretické předměty

Harmonie

prof. PaedDr.Michal Nedělka

Kontrapunkt

MgA. Lukáš Vendl

Historie hudby 15. – 18. století

doc. PhDr. Jaromír Černý

PhDr. Lucie Maňourová, Ph.D.

Historická ladění

Pablo Kornfeld

Práce s prameny

PhDr. Lucie Maňourová, Ph.D.

Studium hudebně teoretických traktátů

Mgr. Jana Semerádová

Hudební psychologie a pedagogika

doc. PaedDr. Hana Váňová

Oznámení o otevření studia je zveřejňováno na podzim akademického roku předcházejícího prvnímu roku studia. V současné době není obor otevřen.