Bakalářské práce

Absolventi a jejich bakalářské práce

1995

Studijní obor: Regenschori a konzervátor církevních památek
Tříleté denní pomaturitní studium
Závěrečné práce pro absolventskou zkoušku:

Veronika Kvardová
Dochované hudební rukopisy františkánského, původně minoritského kláštera v Bechyni z 2. poloviny 18. století a z 1. poloviny 19. století, květen 1995

Studijní obor: Sbormistrovství chrámové hudby
ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze, Pedagogickou fakultou
Tříleté denní bakalářské studium
Bakalářské závěrečné práce:

Marek Valášek
Duchovní a liturgické impulzy křesťanského Západu a jejich odraz v hudbě na Starém Městě pražském, duben 1995

Markéta Semerádová
Hudba a výtvarné umění u kostela sv. Michaela Archanděla na Starém Městě pražském, květen 1995

1997 – 1998

Studijní obor: Sbormistrovství chrámové hudby
Tříleté denní pomaturitní studium
Závěrečné práce pro absolventskou zkoušku:

Václav Salvet
Kancionál Karla Václava Holana Rovenského Capella Regia Musicalis, Písně o Velebné Svátosti, kritická edice, prosinec 1998

2003-2011

Studijní obor: Sbormistrovství chrámové hudby
ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze, Pedagogickou fakultou
Tříleté denní bakalářské studium
Bakalářské závěrečné práce:

2003

Jan Fajfr
Hudba na kůru kostela sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě (se zřetelem ke zdejšímu notovému archivu), duben 2003

Karel Procházka
Smečenská sbírka hudebnin a dílo Františka Mensyho, duben 2003

Ingrid Sekerová
Josef Čapka Drahlovský, sbormistr a ředitel kůru sv. Vavřince v Přerově, duben 2003

Jan Staněk
Missa brevis Zdeňka Lukáše, duben 2003

2004

Pavel Bělík
Generálbasová praxe v českých zemích v 1. polovině 18. století s rozborem Zelenkova Sepulto Domino, duben 2004

Markéta Nosková
Pastorely na české texty ve sbírce rodu Strachotů, září 2004

Libor Sládek
Vývoj zádušní mše se zaměřením na Requiem Zdeňka Lukáše, duben 2004

Barbora Sojková
Jan Lohelius Oehlschlägel: Opera de passione Domini nostri Jesu Christi, duben 2004

Martin Veselý
Repertoár chrámových sborů v Čechách na počátku 21. století, duben 2004

Jan Zapletal
Vincenz Maschek – Missa pastoralis in C, duben 2004

2006

Tereza Heřmanová
Historie kůru farního kostela sv. Martina v Třebíči, duben 2006

Lenka Navrátilová
Antonín Syrůček a jeho vánoční mše, duben 2006

Vojtěch Semerád
Jan Antonín Reichenauer – Vesperae de Confessore, duben 2006

Terezie Výborná
Chrámová hudba v Jihlavě a její vývoj se zřetelem ke kůru kostela sv. Jakuba, duben 2006

Jan Zástěra
Život a dílo P. Jacoba Trautzla, duben 2006

2007

Michal Hájek

Vokální moteta Otto Alberta Tichého. Liturgické skladby na latinské texty, leden 2007

2009

Ondřej Tichý
Salesiáni Dona Bosca a jejich hudba v Čechách a na Moravě do roku 1950

Dagmar Drahovzalová
František Picka, významný skladatel hudby přelomu 19. a 20. století

Jana Uhlíková
Torzo vícehlasého literátského kancionálu z Moravy  z 1. pol. 18. století

Viktorie Dědečková
Skladby na české texty v díle Jakuba Jana Ryby

2011

Jolana Konečná
Duchovní sborová tvorba Víta Clara; anotace k nahlédnutí zde

Zdeňka Litvanová
Poutní místo Kájov a jeho hudební tradice; resume k nahlédnutí zde

František Macek
Hudební archiv kolegiátního kostela sv. Mořice v Kroměříži; abstrakt k nahlédnutí zde

Věra Müllerová
Tříhlasé adventní a vánoční písně z kancionálu V. K. Holana Rovenského-edice, anotace k nahlédnutí zde

Miroslava Smékalová
Hudba v klášterní bazilice ve Žďáře nad Sázavou, anotace k nahlédnutí zde

Po registraci je možné stažení práce z univerzitního repozitáře