Program studia

Sbormistrovství chrámové hudby

Praktické předměty

 

Řízení sboru

MgA. Marek Štryncl

Hra na klavír

MgA. Lukáš Vendl

Hra na varhany

MgA. Petr Čech

Varhanní improvizace, doprovod liturgického zpěvu a hra partitur

MgA. Lukáš Vendl

MgA. Petr Čech

Pěvecká výchova

Mgr. Pavla Fendrichová

Gregoriánský chorál

Bc. Barbora Sojková

Teoretické předměty

Dějiny hudby a chrámového zpěvu

PhDr. Lucie Maňourová, Ph.D.

Harmonie a základy kontrapunktu

prof. PaedDr. Michal Nedělka

Hudební formy a rozbor skladeb

doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D.

Dějiny liturgické praxe

fr. Filip M. Suchán, O Praem.

Latinský jazyk

PhDr. Zdenka Nováková

Hudební psychologie a pedagogika

doc. PaedDr. Hana Váňová

Práce s prameny a literaturou a seminář k závěrečné bakalářské práci

PhDr. Tomáš Slavický, Ph.D.

 

Oznámení o otevření studia je zveřejňováno na podzim akademického roku předcházejícího prvnímu roku studia. V současné době není obor otevřen.