Týnská škola » Video

Video

http://<a href="http://www.youtube.com/watch?v=L6k5fdU9xFM">http://www.youtube.com/watch?v=L6k5fdU9xFM</a>

Absolventský koncert Michaly Roubalové

obor: Historická hudební praxe
15.1.2012, kostel sv. Jana Křtitele Na Prádle, Praha  

   

  

Absolventský koncert Františka Macka
obor: Sbormistrovství chrámové hudby
2.5.2011, kostel sv. Mořice, Kroměříž  

Absolventský koncert Petra Hamouze
obor: Historická hudební praxe
Zámek Průhonice, 20.4.2011
J.A.Gurecký-Concerto per il Violoncello obligato No.575, Allegro 

 http://<a href="http://www.youtube.com/watch?v=nQ18xdqKBdE">http://www.youtube.com/watch?v=nQ18xdqKBdE</a>

Absolventský koncert Magdaleny Malé
obor: Historická hudební praxe
Zámek Průhonice, 20.4.2011
Antonín Reichenauer Concerto in C (Allegro, Adagio)

  

  

Absolventský koncert Věry Müllerové
obor: Sbormistrovství chrámové hudby
9.4.2011, kostel sv. Klimenta v Praze  

  

Absolventský koncert Viktorie Dědečkové
obor: Sbormistrovství chrámové hudby
29. 4. 2009, kostel sv. Salvátora, Praha 1

 

  

Absolventský koncert Dagmar Drahovzalové
obor: Sbormistrovství chrámové hudby
20.5.2007, kostel sv. Jana Křtitele, Lysá nad labem